Daňové řízení; daň - daňová povinnost; správní soudnictví; správní rozhodnutí; dokazování; odůvodnění

Ústavní soud - senát
Array