Škoda - náhrada; promlčení; cena; pohledávka; pokuta - smluvní; trest propadnutí majetku - věci; daň - správce daně

Ústavní soud - senát
Array