K nařízení jednání za účelem odstranění skutkových rozporů týkajících se mimořádné situace po živelní pohromě

Ústavní soud - senát
Array