Řízení před soudem: předložení věci rozšířenému senátu; úvaha u vlivu nové právní úpravy na právní názor, od něhož se chce senát odchýlit

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array