Správní soudnictví; celní řízení; důkaz - volné hodnocení; odůvodnění; interpretace; daňové řízení; správní rozhodnutí

Ústavní soud - senát
Array