Daň z přidané hodnoty: dodání zboží osvobozeného od daně do jiného členského státu Evropské unie; důkazní břemeno

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array