K rozporu zvýhodnění státu jako věřitele v konkursním řízení spočívajícím v možnosti započtení veřejnoprávní pohledávky s ústavně garantovanou ochranou vlastnického práva (54/2009 Sb.)

Ústavní soud - plénum
Array