Daň z přidané hodnoty: místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array