Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; daňové řízení: důkazní břemeno

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array