Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce; osoby povinné k dani

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array