Konkurs; konečná zpráva; správce konkursní podstaty; konkursní odměna

Nejvyšší soud ČR - senát
Array