Postoupení věci rozšířenému senátu - Daně - daň z přidané hodnoty

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array