Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array