Daň z příjmů: rezerva na opravy hmotného majetku

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array