Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bod 5. ZDP uzavřením právního vztahu převážně za účelem snížení základu daně.

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array