Rozdíl doložení dodávky z hlediska DPH a z hlediska ZDP včetně otázky vlivu určitých nepřesností ve výpovědi svědka.

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array