Daňové řízení: Důkazní břemeno daňového subjektu. Daň z příjmů: Technické zhodnocení hmotného majetku

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array