Dopad § 23 odst. 3 písm. a) bod 12. ZDP na závazky vzniklé a promlčené před 1.1.2008 a k otázce retroaktivity v oblasti ZDP

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array