Správní uvážení; znalecký posudek; správní soudnictví; správní orgán; daňové řízení; daňová kontrola; kolaudace; daň - základ; daň - výpočet

Ústavní soud - senát
Array