Retroaktivita - nepravá; daň - daňová povinnost; pozemek; daň - osvobození; restituce

Ústavní soud - senát
Array