Určení neplatnosti pojistné smlouvy - rozhodnutí o námitkách

Finanční arbitr ČR
Array