Platební výměr; správní soudnictví; daň - daňová povinnost; finanční orgány; důkazní břemeno; daňové řízení; správa daní a poplatků

Ústavní soud - senát
Array