Výlohy spojené s emisí nových akcií jako odpočitatelná položka

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array