Náklady na studijní cestu jako odpočitatelné náklady

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array