K pojmu stavba ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí

Ústavní soud - senát
Array