Živelná pohroma a osvobození od pozemkové daně

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array