Zařízení hotelu, hostince a biografu jako příslušenství nemovitosti

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array