Jednatel; Účetnictví; Usnesení valné hromady (neplatnost) [ Valná hromada ]; Valná hromada

Nejvyšší soud ČR - senát
Array