Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojmy "podezřelý obchod" a "obchod"; rozhodnutí o odložení splnění příkazu klienta; Rozhodnutí správního orgánu: materiální a formální pojetí

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array