Ochrana věřitelů právnické osoby; Analogie legis; Ručení; Přeměna právnické osoby (o. z.); Státní podnik

Nejvyšší soud ČR - senát
Array