Označení preskripčních omezení podle vyhlášky č. 63/2007 Sb.

Nejvyšší soud ČR - senát
Array