Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů; zaplacené úroky z půjčky

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array