Zadržovací právo, Účetnictví, Neplatnost právních jednání (o. z.)

Nejvyšší soud ČR - senát
Array