Nezpracování konsolidované účetní závěrky jako důvod pro neplatnost usnesení valné hromady

Nejvyšší soud ČR - senát
Array