Prohlášení usnesení valné hromady za neplatné

Nejvyšší soud ČR - senát
Array