Působnost finančního úřadu při ukládání pokut podle zákona o účetnictví

Krajský soud v Ostravě
Array