Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku, Magistrátní objekty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
Array