Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku a způsob výpočtu rezervy

Krajský soud v Brně
Array