Funkce ústavního soudnictví a odepisování majetku

Ústavní soud - senát
Array