Odepisování hmotného a nehmotného majetku získaného na základě kupní smlouvy od Fondu národního majetku ČR

Krajský soud v Ostravě
Array