Účetnictví a povinnost dodržovat osnovy a postupy účtování

Městský soud v Praze
Array