Daňové řízení; újma; satisfakce - zadostiučinění; účetnictví; přestupek

Ústavní soud - senát
Array