Daně z příjmů - Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů - nákup nemovitosti jako zboží

Krajský soud v Hradci Králové
Array