Daně (337/1992 Sb.) - dokazování (protokol jako důkazní prostředek) (§ 31 odst. 4 a § 12 odst. 1)

Krajský soud v Hradci Králové
Array