Daň z příjmů: zaúčtování nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array