K tomu, že insolvenční správce se trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění nemůže dopustit toliko tím, že nevede účetnictví podle zákona o účetnictví

Nejvyšší soud ČR - senát
Array