Platební výměr jako součást zprávy o kontrole, upravení hospodářského výsledku o částku neoprávněně zkracující příjmy

Krajský soud v Ostravě
Array