Daně (337/1992 Sb.) - vyměření daně podle pomůcek (§ 46 odst. 2)

Krajský soud v Hradci Králové
Array