Daně (337/1992 Sb., 588/1992Sb.) - dokazování (důkazní břemeno) (§ 31 odst. 9 a § 19 odst. 3 DPH)

Krajský soud v Brně
Array