Přezkum rozhodnutí, při jehož vydání byl správce daně vázán právním názorem soudu

Krajský soud v Českých Budějovicích
Array